logo

   All microfilms  |  Microfilms by type  |  Digitised microfilms                                          EST  |  ENG
       LOENDID | LIHTOTSING | LIITOTSING | OTSITULEMUSED | LISAINFO |

ABI

Mikrofilmide registri koostamist alustati Rahvusraamatukogus aastal 2001 (lokaalse andmebaasina). Tänu 2006. aastal Kultuuriministeeriumilt saadud toetusele arendati välja uus, veebipõhine infosüsteem EMIFIR.

 LOENDID

Registri kasutamist hõlbustavad kolm lehitsetavat loendit : kõik mikrofilmid, mikrofilmid väljaande laadide järgi ja digiteeritud mikrofilmid.

 1. Kõik mikrofilmid – sisaldab kõiki mikrofilme.
 2. Mikrofilmid väljaande laadide järgi – sisaldab mikrofilmitud raamatuid, ajakirju, ajalehti, kaarte jne.
 3. Digiteeritud mikrofilmid – sisaldab mikrofilmitud väljaannete digikoopiaid.

Iga lehitsetav nimestik esitab mikrofilmide loetelu väljaannete autorite/pealkirjade tähestikulises järjestuses, väljaande lõikes on mikrofilmid järjestatud mikrofilmi rulli numbrite järgi. Loendite kasutamise muudab mugavamaks nimestiku alguses olev tähestik A-Z (esmalt eesti tähestik, siis vene tähestik)..

 LIHTOTSING

Lihtotsing võimaldab otsida sõna, sõnaosa või sõnaühendit kõigilt kirjeväljadelt.

Kui ei teata, millises käändes või pöördes otsitav sõna esineb sisestatakse ainult sõnaosa. Näiteks sisestades sõnaosa talve leitakse kirjed, mis sisaldavad sõnu talveöö, talvenauding, talvepuhkus jne.

Otsingul ei eristata suur- ja väiketähti. Seega otsides sõna meri leitakse otsingu tulemusena kirjed, kus esinevad sõnad meriwäe, meripraktika, Lennart Meri jne.

 

 LIITOTSING

Liitotsing võimaldab täpsemat otsingut kombineerides erinevaid tunnuseid.

Otsitunnused:

 1. Väljaande pealkiri
 2. Väljaande autor
 3. Väljaande ISBN/ISSN
 4. Väljaande laad
 5. Mikrofilmi number
 6. Mikrofilmi asukoht
 7. Märkused
 8.  
 9. Ilmumisaasta
 10. Digiteeritud mikrofilmid

Otsinguid ilmumisaasta ning mikrofilmitud väljaande digikoopia järgi saab kasutada nii otsingu täpsustusena kui ka eraldi otsivõimalustena.

Ilmumisaasta järgi otsides saab määrata ajavahemiku, milles teavikute kirjeid soovitakse leida. Ajaline piiritlemine piirdub aasta täpsusega.

NÄIDE

Näiteks, kui soovitakse teada, kas ajalehe Lääne Elu 1930. aastakäik on mikrofilmitud, siis sisestatakse soovitud aastale eelnev aasta pärast tingimusena ja järgnev aasta enne tingimusena.
Kui aga soovitakse leida kõiki Lääne Elu aastakäike, mis on ilmunud peale 1930. aastat, siis sisestatakse soovitud aasta pärast tingimusena ja tingimus enne jäetakse tühjaks.

 

abitekst

 

Liitotsingus saab määrata ka otsisõna ja otsitavate väljade omavahelisi seoseid. Otsingu täpsustamiseks mõeldud tingimusi on kolm: sisaldab (otsitaval väljal leidub sisestatud sõna või sõnaühend), võrdub (otsitakse täpset vastet) ja algab (väljal esineb sõna või sõnaühend, mis algab sisestatud sõnaga).

NÄIDE

Kui Te soovite näiteks leida ajalehte Meie Maa Sport ja valite seotud tingimuseks võrdub leitakse ainult ajaleht Meie Maa. Valides aga tingimuseks sisaldab leitakse teie poolt soovitud ajaleht Meie Maa Sport ja lisaks Keskkonnaleht : Meie Maa lisa, Meie Maa : Saare maakonna päevaleht jne

 

abitekst

 

 OTSITULEMUSED

Tulemusena esitatakse lühiandmed väljaannete ja mikrofilmide kohta väljaannete pealkirja tähestikulises järjestuses. Väljaande kirje all toodud mikrofilmid on järjestatud mikrofilmi numbrite järgi.

Väljaande pealkiri on otselingiks e-kataloogi ESTER (Tallinn), kust saab leida täiendavat teavet väljaande, mikrofilmi asukoha ja digikoopia kohta. 

NÄIDE

Klikates väljaande kõrval asuval pildil "ESTER" avaneb sama väljaande kirje e-kataloogis Ester.

 

abitekst

 


Kui väljaandel on olemas digikoopia, leiame vastava lingi väljaande kirjest (näiteks link DIGARile või DEAle).

abitekst

 

 LISAINFO

Mikrofilmide registri edasiste plaanide hulka kuulub:

 • koostöö laiendamine, teiste mäluasutuste kaasamine ühise üleriigilise registri loomisele,
 • vajaduse ja võimaluse uurimine liitumaks Euroopa mikrofilmide tagatiskoopiate registriga EROMM (European Register of Microform Masters, http://www.eromm.org), mis annab lisakanali informstiooni levitamiseks mikrofilmitud Eesti väljaannete kohta ning ka nendest mikrofilmidest koopiate tellimiseks.