logo

   Kõik mikrofilmid  |  Mikrofilmid laadide järgi  |  Digiteeritud mikrofilmid                    EST  |  ENG


Liitu registriga

Eesti mikrofilmide registriga EMIFIR saavad liituda asutused, kes:
  • tegelevad rahvusteaviku ja arhivaalide mikrofilmimisega, kusjuures registreeritavate mikrofimide kvaliteet peab vastama ISO 4087 nõuetele ja/või
  • omavad ISO 4087 nõuetele vastavaid tagatiskoopiaid ja/või vahendavad oma lugejaile EMIFIRis registreeritud mikrofilmide kasutuskoopiaid.

Asutuse andmed:

Asutuse nimi
   
Aadress
Linn, indeks
Maakond
Riik

Liituja esindaja andmed:
Eesnimi
Perekonnanimi
Ametikoht
Telefon
E-post