logo

   Kõik mikrofilmid  |  Mikrofilmid laadide järgi  |  Digiteeritud mikrofilmid                    EST  |  ENG

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  Š  Z  Ž  T  U  V  W  Õ  Ä  Ö  Ü  X  Y  0-9
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я  |  Kuva kõik

Väljaandeid autori/pealkirja alfabeedis.

 1.

Wadi, W.. Schlamm-, Moor- u. Seekurort Pärnu in Estland : seine Kurmittel und Heilanzeigen / von W. Wadi, Tartu. - Pärnu : A. Janseni trk., 1934 (Pärnu : A. Janseni trk.). - raamat. - AR2-00-01430.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04498. - Kaadreid: 610. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 23 nimetust teavikuid.


 2.

Waimolikkud Leiwa pallokessed, mis iggapäwaseks usso toiudesseks nig süddame kinnitusseks Sioni teekäiattele pakkutakse / [Tlk. Christian Kersten]. - Tallinn, [tsens. 1838] (Tallinn : Linforsi pär.). - raamat. - REB-838/Waimolikkud. - R 9.873.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03650. - Kaadreid: 594. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile pildistatud 9 teavikut.


 3.

Walijate nimekiri linnawolinikkude walimiste jaoks Jurjewis (Tartus) 1914 aastal = Список избирателей для выбора гласных г. Юрьева, Лифл. г. в 1914 году = Wählerliste für die Stadtverordnetenwahlen in Jurjew (Dorpat) 1914. - Jurjev : [s.n.], 1913 (Jurjev : K. Mattiesen). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04682. - Kaadreid: 610. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 16 teavikut.


 4.

Waltari, Mika, 1908-1979. Distsiplineerimatu sugupõlv : tõsine komöödia 3. vaatust (7 pilti) / Mika Waltari ; tõlkinud A. Korsen. - Tallinn : Mutsu teatrikirjastus , [193-?]. - raamat. - Mimeograafpaljundus. - Nr. 2257. - AR 72.834.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04010. - Kaadreid: 690. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Klambrid eemaldatud 2 teavikul, Teavikud halva trükikvaliteediga, Rullile on pildistatud 10 teavikut.


 5.

Walther, Justus, 1749-1828. Lühhikenne Öppetus Eestima Tallorahwa Ämmadele / [Justus Walther; tõlkija Otto Reinhold von Holtz]. - Tallinn : s. n., 1812 (Tallinn : J. H. Gressel). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03902. - Kaadreid: 630. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Filmile on pildistatud 12 teavikut, 9. teavik - köide avaneb halvasti.


 6.

Walther, Justus, 1749-1828. Lühhikenne Öppetus nende abbiks, kes näitawad surnud ollewa, ja ommeti weel ellawad : Eestima Rahwale üllespandud / [Dr. Justus Walther ; tõlkinud Otto Reinhold v. Holtz]. - Tallinn : [J. Walther], 1811 (Tallinn : J. H. Gressel). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03839. - Kaadreid: 687. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Tihedus kohati madal, Filmirullile on pildistatud 9 teavikut.


 7.

Wanaaasta lõpumürgel : Wanemuises 1925. a. : [peo stsenaarium]. - [Tartu : Vanemuine, 1925]. - raamat. - Mimeograafpaljundus.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03829. - Kaadreid: 657. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Klambrid eemaldatud 3-l teavikul, Filmile on pildistatud 12 teavikut.


 8.

Weber, Hedwig. Ninatark : Lustimäng 3 vaatuses / Hedwig Weber ; Tlk. M. Konik. - [Tartu] : Vanemuise näitelava, 1912 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04578. - Kaadreid: 645. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Filmirullile on pildistatud 15 teavikut.


 9.

Weike Saksakeele iseõpetaja, mille abil wõib ilma õpetaja juhatuseta õpija õieti lugema, kirjutama ja rääkima õpida. - Haapsalu : M. Tamverk, [1913] (Haapsalu : M. Tamverk). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04578. - Kaadreid: 645. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Filmirullile on pildistatud 15 teavikut.


 10.

Werner, Vilem, 1892-1966. Inimesed ajujääl : komöödia 3. vaatuses / Villem Verner. - Tallinn : T. Mutsu, 193-?. - raamat. - Masinakiri. - AR 72.835.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04010. - Kaadreid: 690. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Klambrid eemaldatud 2 teavikul, Teavikud halva trükikvaliteediga, Rullile on pildistatud 10 teavikut.


 11.

Wernon, H.. Mister Wu : näidend kolmes waatuses inglaste elust Hiinas / H. Wernon & H. Owen ; eesti keelde A. Adson. - Tallinnas : Rändteater, 1927. - raamat. - Mimeograafpaljundus. - AR 43.289.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04010. - Kaadreid: 690. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Klambrid eemaldatud 2 teavikul, Teavikud halva trükikvaliteediga, Rullile on pildistatud 10 teavikut.


 12.

White, Ellen G., 1827-1915 . Warjul hoitud saladus awalikuks saanud . - Tallinn : Kristlik Seitsmenda Päewa Adwentistide Eesti ühisus, 1919 . - raamat. - Autor näidatud teksti lõpus.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04284. - Kaadreid: 709.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 22 teavikut.


 13.

Wied, Gustav, 1858-1914. Kaks kord kaks on viis : Naljamäng 4 vaatuses / Gustav Wied ; tõlkinud K. Kadak. - [Tartu] : Vanemuise näitelava, 1909 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat. - Teavik on halva trükikvaliteediga.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04656. - Kaadreid: 647. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 8 teavikut.


 14.

Wied, Gustav, 1858-1914. Vana aiamaja : Näitemäng 4 vaatuses / Gustav Wied ; Tlk. A. Paalmeister.. - [Tartu] : Vanemuise näielava, 1917 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat. - Teavik on halva trükikvaliteediga.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04639. - Kaadreid: 600. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 13 teavikut.


 15.

Wiimse aja märgid ehk kas on meie ajal ka juba . - Kuresaare : [H.Papp], 1914 (Kuresaare : H. Papp). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04284. - Kaadreid: 709.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 22 teavikut.


 16.

Wildenbruch, Ernst von, 1845-1909. Lõoke : Näitemäng 4 vaatuses / Ernst v. Wildenbruch ; Tlk. A. Markus. - [Tartu] : Vanemuise näielava, 1909 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04580. - Kaadreid: 621. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 12 teavikut.


 17.

Wiljandi III. muusikapäewa laulud 1922. a. [Noot]. - [Viljandi : s.n. , 1922]. - raamat. - Ar 922/Viljandi.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04128. - Kaadreid: 778. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Teavikute järjestud: 7, 9, 8, 10, Teavikud avanevad halvasti, Teavikud halva trükikvaliteediga, Rull sisaldab , Filmirullile on pildistatud13 teavikut.


 18.

Willmann, Friedrich Wilhelm, 1746-1819. Juttud ja teggud, kui ka Monningad Öppetussed mis majapiddamisse pärrast tarwis lähtwad / Eestima-rahwale heaks on üllespannud, Reedik Willem Willmann, Öppetaia Karja-Kirriko peäle, Saaremaale = Fabeln und Erzählungen .... - Tallinn : A. H. Lindfors, 1787 (Tallinn : A. H. Lindfors). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04560. - Kaadreid: 631. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 9 teavikut.


 19.

Win(c)kler, Reinhold Johann, 1767-1815. Eesti-ma Ma-wäe sõa-laulud / Üllespandud Jürri kihhelkonna öppetajat R[einhold] J[ohann] Winkler, Keiserlikko Üllemade loaga, kes kolide ülle Tarto-Linna seätud. - Tallinn, 1807 (Tallinn : J.H. Gressel). - raamat. - REB-807/Winkler. - R 579.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03650. - Kaadreid: 594. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile pildistatud 9 teavikut.


 20.

Wittlich, Michael, 1866-1933. Üldine tehnoloogia / M. Wittlich. - Tartu : [s.n.], 1929 (Tartu : Chr. Jürgens'i paljundusbüroo). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03734. - Kaadreid: 648. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Teavik nr.7- puudu lk.25-48; nr.8- lk.13/14 vales järjestuses (vt. lk.38).
Märkused: Klambrid eemaldatud 12 teavikul, Rullile on pildistatud 17 teavikut.


 21.

Wolters, Wilhelm, 1852-1915. Kus ta oli : Nali kolmes vaatuses / Wilhelm Wolters ; Tlk. M. Konik. - [Tartu] : Vanemuise näielava, 1911 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat. - Teavik halva trükikvaliteediga.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04582. - Kaadreid: 635. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 9 teavikut.


 22.

Wolters, Wilhelm, 1852-1915. Lastehaigused : Naljamäng 1 vaatuses / Wilhelm Wolters ; Tlk. L. Simm. - [Tartu] : Vanemuise näielava, 1911 (Tartu : [Vanemuise mimeogr.]). - raamat. - Teavik on halva trükikvaliteediga.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04656. - Kaadreid: 647. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 8 teavikut.


 23.

Wolters, Wilhelm, 1852-1915. Pulmareis : Nali ühes vaatuses / Wilhelm Wolters ; Tlk. L. Simm. - [Tartu] : Vanemuise näielava, 1911 . - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04580. - Kaadreid: 621. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 12 teavikut.


 24.

Wuori, Martti, 1858-1934. Meie metsanurgas : Kolmejärguline lõbumäng . - [Tallinn : J. Ploompuu], 1899 (Jurjev : Postimees). - raamat. - AR2-96-00347. - Fraktuur.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04498. - Kaadreid: 610. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 23 nimetust teavikuid.


 25.

Wõerad loomad : [Lasteraamat]. - Tallinn : G. Pihlakas, [1913?] (Hannover ; A. Molling ja Co). - raamat. - A 3294.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04508. - Kaadreid: 581. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 25 teavikut.


 26.

Wõitluse teel . - [S.l. : s.n., 18--?]. - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04554. - Kaadreid: 610. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 19 teavikut.


 27.

Wäike Maailm : [Lasteraamat]. - Tallinn : G. Pihlakas, [1913?] (Duisburg : J. Steinkamp). - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04539. - Kaadreid: 407. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 24 teavikut.


 28.

Wäikene Lõuke ehk sinu igapäewane sõber : Palwed, laulud ja kõned / H. K[ärner]. - Tallinn : [s.n., 1894] (Tallinn : H. Mathiesen). - raamat. - Tüpoehiskaas. - Fraktuur. - AR 99.985.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04283. - Kaadreid: 571. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 13 teavikut.


 29.

Wälitelefoni asjandus : ülewaade elektrotehnikast. Wälitelefoni aparaadid. Liinide ehitamine / [koostanud] A. Kristian. - [Eesti : s.n.], 1928 ([Eesti] : 2-se jalgväe rügemendi litograafia). - raamat. - Mimeograafpaljundus.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03449. - Kaadreid: 535. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Pool rulli väga madala tihedusega 0.77 (0.66-0.91), teise pool 1.05 (0.95-1.16), Rullile on pildistatud 11 väljaannet.


 30.

Wäljawõte riigiwanema walimisseadusest. - [Tallinn : s.n.], 1934 (Tallinn : Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus). - ISSN 9789949268023. - raamat.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04934. - Kaadreid: 660. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 26 teavikut.


 31.

Wäljawõtted karnisoni määrustikust. - [Eesti : s.n., 1923]. - raamat. - Mimeograafpaljundus.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-03447. - Kaadreid: 590. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Rullile on pildistatud 11 väljaannet, Tihedus madal.


 32.

Wöhrmann, Eduard Ludvig, 1863-1934. Tarwilik Loomade tohter : hobuste, lehmade, lammaste ja sigade haigused ja nende arstimise õpetus / [Ed. L. W. ; V. Metterlingk'i järele]. - Tartus : Hermann, 19--? (Tartu : Hermann). - raamat. - Autori initsiaalid eessõna lõpus. - AR1-9901316.

e-kataloog ESTER

 

1. ESTMF-04464. - Kaadreid: 651. - Skaneeritud originaalilt.
Tagatiskoopia asukoht: Eesti Rahvusraamatukogu.
Märkused: Teavikud on konserveeritud enne pildistamist, Filmile on pildistatud 16 nimetust.