logo

   Kõik mikrofilmid  |  Mikrofilmid laadide järgi  |  Digiteeritud mikrofilmid                    EST  |  ENG


Mikrofilmide kasutuskoopiate tellimise tingimused

■ Teenuse raames tehakse kasutuskoopia mikrofilmist, mis sisaldab teoseid, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud. Registris on need mikrofilmid tähistatud viitega "Telli mikrofilm"

■ Mikrofilmidest, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstavaid teoseid, saab kasutuskoopiaid tellida
  ● raamatukogu, arhiiv või muuseum nende kogusse kuulunud teose kadumisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel, kui uut eksemplari ei ole võimalik osta
  ● või muudel juhtudel õiguste omaniku kirjaliku loa olemasolul.
Tellimusi võetakse vastu vabas vormis esitatud tellimiskirja alusel aadressil emifir@nlib.ee

■ Tellimuse täidab registriga liitunud asutus, kelle valdusesse mikrofilm kuulub. Registriga liitunud asutused osutavad teenust enda hinnakirjade alusel ning võivad kopeerimisele seada täiendavaid tingimusi

Eesti Rahvusraamatukogu

  ■ Mikrofilmide kasutuskoopiaid valmistatakse Eesti Rahvusraamatukogus filmitud mikrofilmidest. Mikrofilme kopeeritakse ainult tervikuna (terve rull).

  ■ Tellijale kuuluvaid mikrofilme kopeeritakse ja rahvustrükiseid mikrofilmitakse järgmistel tingimustel:
   ● trükis puudub Eesti Rahvusraamatukogu kogudes,
   ● tellija nõustub tagatis- ja kasutuskoopia valmistamisega Eesti Rahvusraamatukogu kogude täiendamise eesmärgil.
  Tellimusi võetakse vastu vabas vormis esitatud tellimiskirja alusel aadressil emifir@nlib.ee
vt. ka Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste reprodutseerimise juhend

vt ka hinnakirja.

   Tellimus:

   
Tellin   mikrofilmist number
Tellin mikrofilmist number 
Tellin mikrofilmist number
   
Märkused:

   Mikrofilmi(d) soovin kätte saada:

1. Eesti Rahvusraamatukogu kesktellimispunktis
2. Postiga, tasun ülekandega
Postiaadress
tänav, maja nr., korteri nr., linn, maakond, postiindeks

   Tellija andmed:    
Nimi:
Volitatud esindaja nimi:
(asutuse puhul)
 
Telefon:
E-post: