| avaleht | eesti | english | deutsch | suomi | français | русский |

| abi | saada kiri |

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kokku: 20 sõna

KBS » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

kernel of stock » raamatukogu profiilile ja ülesannetele vastav teavikute miinimum

key » klaviatuuri põhielement

key » 1. identifikaator andmeelementide kogumi sees, nt sortimisvõti v otsivõti
2. krüpteerimisvahend

key combination » klahv koos muute- ja/v juhtklahviga

key field » võtmena kasutatav andmebaasiväli

key map » kokkuseadeleht, mis annab ülevaate mitmel lehel v atlases leiduvaist kaartidest

key title » ISSN Võrgu poolt antud ja ISSNiga lahutamatult seotud ainuline pidevväljaande nimi. Võtmepealkiri võib olla samane põhipealkirjaga. Ainulisuse tagamiseks võib võtmepealkiri olla moodustatud põhipealkirjast ja täpsustavatest elementidest nagu väljaandja nimi, ilmumiskoht, editsiooniandmed jms. (ISBD)

key title » jadaväljaandele omistatud täis- v lühipealkiri ISSN-i jaoks

key to abbreviations » teoses kasutatud lühendite loetelu täissõnastuses vastetega

key to the signs » kaardil, plaanil, joonisel vm kasutatud tingmärkide seletus

keyboard » klahvidega sisendseade

keypad » eraldi numbriklahvide rühm klaviatuuril paremal; hõlbustab suure hulga numberandmete sisestamist

keyword » otsivõtmeks olev üksiksõna; täisteksti- ja bibliograafiaandmebaasides on võtmesõnaks tavaliselt kogu kirjest v selle teatud väljadest automaatselt eraldatud üksiksõnad

keyword index » otsivõtmeks olevate üksiksõnade register andmebaasis

keyword search

kinds of bibliographic tools » bibliograafiavahendid nende koostamise viisi, ülesannete ja kujunduse järgi

knowledge base » andmebaas, mis sisaldab järeldusreegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja -pädevuse kohta teatud valdkonnas

knowledge-based system » infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatud valdkonna v rakendusala probleeme, tehes järeldusi teadmusbaasist

koran » muhameedlaste pühakiri, sisaldab islamiusu alused, koosneb 114 suurast

 

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2008